Navigácia

Obsah

Na úvod

Srdečne vás vítame na stránke občianskeho združenia ALMA - Centrum!

Pred tým než pristúpite k prezeraniu obsahu tejto stránky, dovoľte niekoľkými vetami v stručnosti predstaviť našu organizáciu. Ako to už z plného názvu vyplýva, občianske združenie ALMA - Centrum si kladie za svoj cieľ zviditeľniť región Turnianskej vínnej cesty ako aj Gemera vo všeobecnosti nielen v celoslovenskom ale aj celoeurópskom merítku. Vedomé si množstva príležitostí, ktoré tento región ponúka, či už prostredníctvom prírodných krás, kultúrnych pamiatok a podujatí, alebo ľudových zvykov a tradícií, sa toto združenie s veľkou vervou púšťa do náročného boja o priazeň návšetvníkov, pohodlie a spokojnosť ktorých vždy kladie na prvé miesto.


EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo