Navigácia

Obsah

Vec: Oznámenie o zrušení výzvy : „Stavebné práce Hygienické zariadenie – kompostovací záchod”

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                       ALMA- Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera, o.z

Sídlo:                          04943 Jablonov nad Turňou, č. 140

Štatutárny zástupca: Pápai Lorant

IČO:                           35574101

DIČ:                           2022624604

Kontaktná osoba:     Lorant Pápai

Telefón:                     0915- 347 333

e-mail:                        papai.lorant@stonline.sk

 

 Verejný obstarávateľ ALMA - Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera dňa 28,12.2016 zruší  výzvu na predmet zákazky : „Stavebné práce Hygienické zariadenie – Kompostovací záchod” zo dňa 22.08.2016 . K zrušeniu výzvy pristupuje z dôvodu návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly . Výzva bude opätovne vyhlásená. Predpokladaný termín vyhlásenia je január 2017.

Oznámenie o zrušení na stiahnutie tu: Oznámenie o zrušení výzvy

S pozdravom

 

Lorant Pápai

Štatutár združenia

 

Jablonov nad Turňou, 28.12.2016 


EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo