Navigácia

Obsah

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

V súlade so zákonom NR SR č. 343 / 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení v zmysle § 117 uvedeného zákona si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky k projektu CBC 01023 „ANTIC “:

„Stavebné práce Hygienické zariadenie - kompostovací záchod“

V prílohe Vám zasielame podklady k spracovaniu Vašej ponuky.

Veríme, že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania.

S pozdravom

Lorant Pápai Štatutár združenia

Jablonov nad Turňou, 22.08.2016

Prílohy : - Podklady k spracovaniu cenovej ponuky Podklady k spracovaniu cenovej ponuky s výzvou na stavebné práce hygienicke zariadenie - kompostovací záchod

-Výkaz výmer - slepý k spracovaniu cenovej ponuky Slepý výkaz výmer na spracovanie cenovej ponuky

Projektová dokumentácia pozostávajúca z:

- technická správa  Sprievodná technická správa strana 1Sprievodná technická správa strana 2 , Sprievodná technická správa strana 3 , Sprievodná technická správa strana 4

- súhrnná technická správa Súhrnná technická správa časť 1 , Súhrnná technická správa časť 2 , Súhrnná technická správa časť 3

- Výkres  - jednoduchý výkres vizualizácie Výkres - jednoduchý výkres vizualizácie

-Návrh zmluvy o dielo Návrh zmluvy o dielo kompostovací záchod


EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo