Navigácia

Obsah

 

Zverejnené dňa 12.05.2022 o 22:02 h

V rámci výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 29.04.2022 Vozidlo spoločnej dopravy osôb za účelom prepojenia obcí Silická Jablonica Silica boli dňa 12.5.2022 vyhodnotené  došlé ponuky. Kritérium bola najnižšia cena. 

1.1       Predmetom zákazky je dodanie motorového vozidla pre projekt „Vozidlo spoločnej dopravy osôb za účelom prepojenia obcí Silická Jablonica Silica“, v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód Výzvy: IROP-CLLD-Q091-512-003.

1.2       Požadované množstvo: 1 ks vozidlo. Tovar. CPV 34115200-8 Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb.

Úspešným dodávateľom je : AUTOPOLIS a.s. Panónska cesta 32, 85104 Bratislava

Cena vozidla 30.250 EUR bez DPH / 36300,--EUR s DPH


EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo