Navigácia

Obsah

Vec: Oznámenie o zrušení výzvy : „Solárne svietidlá

Vec: Oznámenie o zrušení výzvy : „Solárne svietidlá

zo dňa 08.3.2016”

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                        ALMA- Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera, o.z

Sídlo:                          04943 Jablonov nad Turňou, č. 140

Štatutárny zástupca: Pápai Lorant

IČO:                           35574101

DIČ:                           2022624604

Kontaktná osoba:     Lorant Pápai

Telefón:                     0915- 347 333

e-mail:                        papai.lorant@stonline.sk

 

Z dôvodu neschopnosti dodávateľa dodať včas objednané solárne svietidlá verejný obstarávateľ sa rozhodol o zrušení výzvy na predmet zákazky : „Solárne svietidlá

zo dňa 08.3.2016”. Výzva bude opätovne vyhlásená. Predpokladaný termín vyhlásenia je 15.11.2016.

S pozdravom

Lorant Pápai

Štatutár združenia

 

Jablonov nad Turňou, 21.09.2016

Na stiahnutie Zrušenie výzvy solárne svietidlá

 


EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo