Navigácia

Obsah

Sýpky strážcovia hodnôt

Fotodokumentácia k cezhraničnému projektu s Maďarskou republikou.

Program cezhraničnej spolupráce

EU Európsky sociálny fond

 

HUSK/0801/1.3.1/0046

Értékőrző Magtárak - műemlékek a turizmus szolgálatában

Sýpky strážcovia hodnôt - pamiatky v službách turizmu

 

NP Aggtelek

Budujeme partnerstvá

Partnerséget építünk

AC Logo

 EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo