Navigácia

Obsah

Ardovo- Barokovo-klasicistický kostol

Ardovo- Barokovo-klasicistický kostol

Na najvyššom bode v obci sa nachádza barokovo-klasicistický kostol. Rovno spred jeho brány je pekný výhľad na okolie. Chrám zaujme najmä interiérom, a to krásnym barokovým oltárom, kazateľnicou z 18. storočia a dreveným chórom.

Evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1787 až 1788, teda v časoch po vydaní tolerančného patentu, ktorý v určitej miere zrovnoprávňoval katolícke a protestantské náboženstvá. Zaujímavá je však skutočnosť, že pri múroch sa našli staršie základy opevnenia zo 16. storočia. Znamená to, že v obci už predtým stál pravdepodobne iný starší chrám s opevnením, aké sa zvyklo stavať najmä v časoch tureckých nájazdov. Veža nie je pôvodná, bola pristavaná v roku 1928.

Návštevu kostola si je vhodné dohodnúť vopred a kontaktovať obecný úrad.

zobraziť na mape
Bohúňovo  - Gotický kostol

Bohúňovo - Gotický kostol

Uprostred obce približne oproti klasicistickému evanjelickému kostolu z počiatku 20. storočia stojí neskorogotický kostolík Reformovanej kresťanskej cirkvi. Na prvý pohľad je rozoznateľný vďaka šindľovej streche na lodi i veži chrámu.

Kostol je priam učebnicovou ukážkou ľudového stredovekého sakrálneho staviteľstva a od čias vzniku prešiel len menšími architektonickými zmenami. Pôvodný drevený kazetový strop prestavali na rovný omietnutý. Niekoľko drevených maľovaných kaziet sa však zachovalo dodnes a visia na stenách. Sú zdobené ľudovými motívmi, rovnaké motívy uvidíte aj na drevenom chóruse. Víťazný oblúk, oddeľujúci svätyňu od časti pre návštevníkov kostola, nemá typický tvar lomeného oblúka, ale je tu oblúk plný. Klinovitý uzáver svätyne je na pomerne raritný, vo svätyni sa zachovala pôvodná valená klenba. Drevená strecha so šindľovým ihlanom nad zvonicou je o niečo mladšia a v tomto tvare bola dokončená v 18. storočí.

Kalvínsky kostolík patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi z Bretky. V prípade záujmu o jeho návštevu kontaktujte obecný úrad v Bohúňove pokiaľ možno dostatočne vopred.

zobraziť na mape
Ardovo - Máteov dom

Ardovo - Máteov dom

Starý gazdovský dom pochádza z roku 1852. Nachádza sa v ňom expozícia dobového zariadenia, šiat a historických predmetov denného užívania i poľnohospodárskej výroby. Exponáty tejto trvalej výstavy vznikli dobrovoľnou zbierkou z ardovských domácností. Súčasťou tejto roľníckej usadlosti je i komora s dobovou pecou na chlieb. Vstup je možný na požiadanie, kontaktujte obecný úrad.

zobraziť na mape
Dlhá Ves - Klasicistický evanjelický kostol

Dlhá Ves - Klasicistický evanjelický kostol

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1792, teda v časoch po prijatí tolerančného patentu (1781), ktorým cisár Jozef II. vyhlásil náboženskú slobodu. Tá sa týkala kresťanských náboženstiev: evanjelického augsburského luteránskeho, reformovaného helvétskeho kalvínskeho, pravoslávneho ortodoxného a rímsko-katolíckeho. Chrám prešiel čiastočnou úpravou, jeho veža pochádza z prvej polovice 19. storočia. Zaujímavé je zakončenie veže. Podľa miestnej tradície sa v guli pod mesiacom nachádza odkaz predkov pre miestnych obyvateľov a pozrieť doň by mali v čase, keď bude v dedine najhoršie. Je však skôr dôvodné sa domnievať, že pokiaľ je tam nejaký odkaz ukrytý (ako bývalo zvykom aj inde), skôr podáva správu o stave obce v čase budovania kostolnej veže. Odkaz však bude mladšieho dáta ako veža, pretože ju rekonštruovali v roku 1913 a práve vtedy ju predĺžili o 8 metrov.

zobraziť na mape
Dlhá Ves - Vidiecky dom

Dlhá Ves - Vidiecky dom

Vidiecky dom ponúka prehliadku expozície domového vybavenia a pracovného náradia i ošatenia generácií od približne 19. storočia po časy spred asi štyridsiatych rokov. V troch miestnostiach nájdete dobový nábytok so starožitnými komódami, skriňami, posteľou, stoličkami i kolískou. Všetko je zariadené ako v dobých minulých s viacerými raritnými predmetmi denného užívania. Medzi tie možno zaradiť i veľké krosná z čias, keď ešte každá rodina pestovala konope a z priadze vyrábala nite a plátno na šaty. Rovnako je zariadená i kuchyňa, atmosféru dotvárajú historické fotografie z obce. Predmety dokumentujú prevažne poľnohospodárske zameranie rodín. V poslednej izbe sa nachádzajú výdobytky modernejších čias, pri ktorých si môžu i skôr narodení návštevníci zaspomínať. Patria medzi ne napríklad písacie stroje či kotúčové magnetofóny. Pre návštevu kontaktuje obecný úrad.

zobraziť na mape
Čoltovo - Kostol Narodenia Panny Márie

Čoltovo - Kostol Narodenia Panny Márie

Kostol Narodenia Panny Márie stojí na vyvýšenom mieste na okraji Čoltova a je od neho pekný výhľad na údolie Slanej. Postavený bol v gotickom štýle niekedy hneď na začiatku 14. storočia. Výraznejšou prestavbou prešiel v 17. storočí, menšími v 18. a 19. storočí. Počas oslobodzovania obce za II. svetovej vojny viedli ruské delostrelecký útok na nemecké pozície, pričom zasiahli vežu a tú bolo potrebné postaviť nanovo. Počas poslednej prestavby v rokoch 2000 až 2004 bolo odkryté pôvodné gotické pastofórium. Z gotického slohu sa zachoval ešte triumfálny oblúk, nárožia presbytéria a na východnej strane aj ostenia okien. Návštevu chrámu si je vhodné dohodnúť vopred na obecnom úrade alebo na fare pri kostole.

zobraziť na mape
Gemerská Panica - Barokový evanjelický kostol

Gemerská Panica - Barokový evanjelický kostol

Historicky cenná sakrálna stavba barokového slohu vznikla v roku 1801 na základoch staršieho chrámu. Kostol bol neskôr klasicisticky upravený. V interiéri zaujme najmä drevená krstiteľnica z roku 1656. V prípade záujmu o prehliadku kontaktujte obecný úrad.

zobraziť na mape
Gemerská Panica - Kaštieľ

Gemerská Panica - Kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v 19. storočí v eklektickom slohu. Je národnou kultúrnou pamiatkou, rovnako ako aj priľahlý park. Bolo to letné sídlo maďarského grófa Kubínyho, ktorý bol poslancom uhorského snemu a odborník na železnice. Okrem iného projektoval železničnú trať Plešivec - Muráň. Kaštieľ je kompletne zrekonštruovaný a slúži ako penzión.

zobraziť na mape
Hrušov - Kaplnka sv. Anny

Hrušov - Kaplnka sv. Anny

Pri prechádzke okolo rozľahlých viníc v severozápadnej časti katastra Hrušova necelé tri kilometre od obce pri viniciach stojí na lúke malý gotický kostolík zasvätený sv. Anne. Postavili ho v 14. storočí a pôvodne slúžil mníšskemu rádu Benediktínov. Tento rád sa okrem viniča zaoberal aj pestovaním ovocia a obec i jej okolie boli v minulosti známe rozsiahlymi ovocnými sadmi.
Je možné, že pôvodný kostolík okrem slúžil aj obyvateľom Hrušova a blízkym obciam, ktoré boli na Silickej planine, ale medzičasom zanikli. Nevedno, ako dlho mnísi toto územie obhospodarovali, pretože v 15. storočí sa dostalo pod mocenskú správu bratríkov, ktorých viedol Ján Jiskra. Z daného obdobia sa tu našlo aj niekoľko hrobov. Je pravdepodobné, že potom ostal kostolík niekoľko desaťročí opustený, o čom svedčia dochované nápisy, ktoré sa našli pod omietkou.

Náboženské púte sa tu opäť konajú raz ročne, a to v nedeľu po sviatku sv. Anny (26. júl). Kostolík je inak zatvorený, jeho návštevu turistami je potrebné vopred dohodnúť s vedením obce Hrušov.

zobraziť na mape
Hrušov - Gotický kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Hrušov - Gotický kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Hneď po vstupe do obce pri hlavnej ceste stojí rímsko-katolícky kostol s patrocíniom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Táto gotická jednoloďová sakrálna stavba vznikla ako obecný kostol v druhej polovici 14. storočia a patrí medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. I keď je jeho loď na prvý pohľad typicky gotická, prešla viacerými stavebnými úpravami, z ktorých najvýraznejšie boli v 17. a 18. storočí a vtlačili stavbe pečať viacerých barokových prvkov. Svedčí o tom aj drobná zachovaná maľba s letopočtom 1763.
V interiéri si môžete pozrieť aj obraz sv. Anny, ktorý bol pôvodne v Kostolíku sv. Anny pri viniciach za obcou.
Kostol je otvorený len počas náboženských obradov. Jeho prípadnú prehliadku turistickou skupinou si je potrebné dohodnúť vopred s vedením obce.

zobraziť na mape
Hrhov - Kostol reformovanej cirkvi

Hrhov - Kostol reformovanej cirkvi

Pamiatkovo chránený chrám z roku 1785. Drevená kazateľnica a vnútorné zariadenie sú dielom majstra Jánosa Wandráka z 19. storočia. Organ pochádza z roku 1886 z budapeštianskej dielne majstra Sándrora Országha.

zobraziť na mape
Hrhov - Kostol sv. Jána Krstiteľa

Hrhov - Kostol sv. Jána Krstiteľa

Výstavba kostola sa v súčasných zoznamoch štátom chránených objektov datuje do roku 1500, avšak písomný záznam o kostole s rovnakým patrocíniom v obci pochádza už z rokov 1332-1334.
Terajšia stavba mohla vzniknúť prestavbou pôvodného kostola, ktorý bol pravdepodobne vybudovaný ešte v románskom slohu. Názor na staršie datovanie vzniku kostola podporuje existencia náhrobku Juraja Bebeka (György Bebek), ktorý zomrel v roku 1381. Ide o člena rodu Bebekovcov, ktorý sa neskôr na Gemeri stal známym aj vďaka vlastníctvu hradu Krásna Hôrka.
Napriek gotickým, či možno i románskym počiatkom dnes v kostole prevláda klasicistický sloh. V roku 1823 bol totiž výrazne prestavaný. Svedčí o tom aj dobový zápis na fasáde.
Okolo kostola sa zachovalo obranné opevnenie i s vežou. Pochádza z polovice 17. storočia. Slúžilo ako obrana pred prípadným útokov Turkov.

zobraziť na mape
Jablonov nad Turňou - Gotický kostol Najsvätejšej Trojice

Jablonov nad Turňou - Gotický kostol Najsvätejšej Trojice

Uprostred obce na námestí približne oproti obecnému úradu sa nachádza rímsko-katolícky farský kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý tu stojí od čias gotiky. Výstavba je datovaná do 14. storočia, v roku 1500 tu pristavali aj južnú neskorogotickú kostolnú kaplnku. Ďalšou prestavbou bola rozdelená novým stropom na sakristiu a bočný chór. Na bočnom chóre nad sakristiou sa nachádza neskorogotická krížová klenba, v uzávere presbytéria je stále možné vidieť gotické piliere.
V roku 1556 postihla Jablonov turecká pohroma. Turci tu robili početné výjazdy, na ktorých rabovali a žiadali od obcí výpalné, aby ich vôbec nechali jestvovať. Takto v roku 1556 zničili aj tento kostol a na svoje reštaurovanie čakal až do konca 17. storočia. Rekonštrukcia bola v barokovom slohu. Barokovou prestavbou znížili jeho strop, ale steny nechali rovnako vysoké.
Na severnej a východnej strane stien nad stropom až po strechu (teda na súčasnej povale) sa zachovali aj fragmenty pôvodných gotických fresiek.

zobraziť na mape
Jablonov nad Turňou - Granárium

Jablonov nad Turňou - Granárium

Jedným z pozoruhodných objektov obce je mohutná historická budova nazývaná Granárium. Jej názov je s najväčšou pravdepodobnosťou odvodený od talianskeho „granaio“, čo znamená sýpka. Pochádza z prelomu 17. a 18. storočia a v minulosti naozaj slúžila aj ako obilná sýpka, ale tiež ako vínna pivnica a sklad potravín. Patrila grófskemu rodu Esterházyovcov v časoch, keď bol Jablonov nad Turňou (v danom čase Almás) súčasťou Szadvárskeho panstva. V sklade sa zhromažďovali de facto dane, ktoré neboli vyberané peňažnou, ale naturálnou formou. Ide o známe desatiny z úrody. Obrovská sýpka okrem obilia, vína, bryndze či iných výrobkov skladovala aj ovocie.
V súčasnosti sa v ňom nachádza expozícia z dejín vinárstva na Turnianskej vínnej ceste, izby na ubytovanie a vínna pivnica s možnosťou ochutnávky vín.

zobraziť na mape
Kečovo - Historická a etnografická expozícia

Kečovo - Historická a etnografická expozícia

Starý typický dedinský podlhovastý dom s gánkom prešiel rekonštrukciou a obec v ňom inštalovala expozíciu domového vybavenia s pracovným náradím. Vek exponátov odkrýva časy od konca 19. storočia po približne štyridsiate roky 20. storočia. Nájdete tu dobový nábytok, zbierku skla a historických fotografií i typického ošatenia. Pre návštevu kontaktuje obecný úrad.

zobraziť na mape
Kunova Teplica - Klasicistický kostol

Kunova Teplica - Klasicistický kostol

Evanjelický kostol postavili v roku 1805. Počas oslobodzovacích bojov II. svetovej vojny bol silne poškodený a opravovaný.
Kostol dnes zaujme najmä nástennými maľbami oblého uzáveru chrámu za oltárom, kde sú zobrazení známi reformátori a bojovníci za práva protestantských cirkví. Vpravo sa nachádza Martin Luther (1483-1546): kazateľ a zakladateľ reformovanej cirkvi. Naľavo od neho Štefan Bočkaj (Bocskay) (1557-1606): sedmohradské knieža, uhorský protikráľ a vodca protihabsburského povstania, ktoré bojovalo i za uznanie protestantizmu. Nasleduje Juraj Rákoci (Rákóczy) (1593-1648): pravá ruka Gabriela Betlena (Bethlen) v protihabsburskom povstaní a prevažne vojenský šíriteľ reformovaného náboženstva. Úplne vľavo je zobrazený Dr. Melanchton Philipp (1497 - 1560): filozof a cirkevný reformátor.

zobraziť na mape
Pašková - Reformovaný kostol

Pašková - Reformovaný kostol

V niektorých písomných zdrojoch je uvádzaný aj pod názvom Biely kostol. Bol postavený v klasicistickom slohu v roku 1802, avšak na základoch staršieho kostola, ktorého vek nepoznáme.. Obranný múr okolo kostola pochádza tiež zo 17. storočia. V chráme sa nachádzajú dva zvony. Na väčšom je nápis „Odliate na vlastné náklady Svätého reformovaného zhormaždenia v Paškovej v roku 1828 - občan Laurendius“. Nápis na menšom zvone uvádza „Odliate na vlastné náklady Svätého reformovaného zhormaždenia v Paškovej v roku 1828 - občiania z Dobšinej“. Je teda gemerským výrobkom, konkrétne dobšinského zvonárstva.

zobraziť na mape
Plešivec - Hrad

Plešivec - Hrad

Veľmi chatrné zvyšky ruín hradu z roku 1320 ešte možno nájsť na Hradnej ulici. Hrad bol vypálený cisárskymi vojskami v roku 1557. Od počiatku vzniku až do daného roku patrila pevnosť rodu Bebekovcov, avšak Juraj Bebek sa spojil s Turkmi a stal cisárovým nepriateľom. To sa Plešivcu nevyplatilo, keďže už o rok na to ho beztak Turci prepadli a vyplienili.

zobraziť na mape
Plešivec - Gotický kostol

Plešivec - Gotický kostol

Gotický kostol v Plešivci, bol pôvodne rímsko-katolícky a zasvätený sv. Jurajovi.. I dnes je preň charakteristická predovšetkým gotika, naviac doplnená vzácnymi stredovekými freskami.
Je pravdepodobné, že predtým tu už stál románsky kostol, dokonca na tom istom mieste, ale vyhorel. Ákošovci (neskôr známi ako Bebekovci) tu dali postaviť gotický chrám v prvej polovici 14. storočia. Počas expanzie Osmanskej ríše v roku 1558 Turci s mestom vypálili aj kostol. Až v roku 1617 ho opravili a dostavali kalvíni. V roku 1627 dostavali aj emporu (balkón v interiéri). Túto ešte prestavali v roku 1744 a vyzdobili maľbou.
Chrám si zachoval prevažne stredoveký gotický charakter. Pôvod fresiek sa prisudzuje talianskym majstrom. Z vonkajšej strany južnej strany lode možno vidieť fresku sv. Štefana a sv. Ladislava.
Pri kostole na nachádza pamiatkovo chránená veža - zvonica z roku 1807.

zobraziť na mape
Silica - Gotický kostol Všechsvätých

Silica - Gotický kostol Všechsvätých

V hornej časti obce Silica, obohnaný historickými obrannými múrmi, stojí pôvodne gotický kostol. V súčasnosti patrí reformovanej cirkvi, v čase postavenia bol katolícky a zasvätený Všetkým svätým. Vznik kostola bol doposiaľ datovaný až do roku 1525. Z pôvodnej časti prvej etapy výstavby pochádza stará chrámová loď, ktorá bola ešte v stredoveku zväčšená a rozšírená. Mohutná veža bola pred loď predstavaná pravdepodobne v roku 1525, čo bol zároveň rok mylného datovania stavby. Chrám si zachoval viacero prvkov gotickej architektúry, avšak už nie sú dominantné. Prešiel mnohými prestavbami, najmä v rokoch 1776, 1813 a 1876. Prevládajúci sloh je klasicistický. Návštevník však môže vidieť gotické fresky, ktoré pravdepodobne (ako aj inde na blízkom Gemeri) vznikli v druhej polovici 14. storočia. K datovaniu pomohlo najmä dobové zobrazenie piatich konsekračných krížov.

zobraziť na mape
Silická Brezová - Renesančný kostol a klasicistická veža

Silická Brezová - Renesančný kostol a klasicistická veža

Uprostred obce, obohnaný historickými obrannými múrmi, stojí renesančný kostol zo 16. storočia. Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou. Rovnako tak i klasicistická veža z 19. storočia, ktorá slúži ako zvonica. Nie je súčasťou kostola, ale jeho opevnenia a vedie cez ňu vstupná brána do areálu chrámu.
Podľa ústnej tradície kostol založili, prípadne prestavali „bratríci“, čím sa rozumie post-bratrícke vojsko vedené Jánom Jiskrom.
Interiér chrámu je relatívne strohý. Mimoriadne však dokáže zaujať chór, kazateľnica a kazetový strop z 18. storočia. Sú drevené a zdobené ľudovými ornamentálnymi maľbami. Ide o relatívne zriedkavý zachovaný prejav tzv. dedinského baroka.
Vzadu na chóre sa nachádzajú staré, jednoduché, drevené modlitebné lavice. Podľa miestnych obyvateľov pochádzajú ešte z čias výstavby kostola a označujú ich za dielo „bratríkov“.

zobraziť na mape
Silická Jablonica - Pôvodne gotický kostol Povýšenia sv. Kríža

Silická Jablonica - Pôvodne gotický kostol Povýšenia sv. Kríža

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky na svojich zoznamoch uvádza pôvod kostola do roku 1500. Prvá písomná zmienka o Silickej Jablonici sa zachovala z roku 1386, no možno predpokladať, že dedina je oveľa staršia. Už z toho možno predpokladať, že kostol sv. Kríža nie je prvým, ktorý stál v Silickej Jablonici, avšak starší sa nezachoval a nepoznáme ani jeho miesto. V 18. a 19. storočí tunajšiu ovocinársku a vinohradnícku oblasť ovládal rod Andrássyovcov. Pôvodne gotický kostol sv. Kríža nechali prestavať do súčasnej podoby. Žiaľ, prestavba bola v daných časoch aj dosť necitlivá k pôvodnému architektonickému stvárneniu chrámu a z pôvodnej gotiky sa nič nezachovalo. Dnes patrí k neogotickému slohu, avšak dosť atypickému. I keď je to katolícky chrám, má pomerne strohý interiér. Pozoruhodný je mohutný drevený chór. V oltári sa nachádza historická listina z roku 1781, ktorá má informovať o dare Andrássyovcov na prestavbu chrámu.

zobraziť na mape
Slavec - Pavlínsky kláštor

Slavec - Pavlínsky kláštor

Stojí pri niekdajšej osade Gombasek vedľa cesty ku Gombaseckej jaskyni. Dodnes sa však okrem základov zachoval iba osem metrov vysoký múr z gotického kostola Panny Márie, pri ktorom stojí pamätný stĺp. Pavlíni tu prišli v roku 1371 na pozvanie Juraja a Ladislava Bebekovcov. Pôsobili tu až do roku 1555, kedy vtedajší Juraj Bebek prestúpil k protestantom a mníchov odtiaľ vyhnal. Kláštor sprestaval na pevnosť v štýle nížinného hradu. V roku 1567 pevnosť dobyli kráľovské vojská. Bola to odplata za bitku z roku 1566, keď Bebek v boji proti Habsburgovcom porazil cisársku výpravu vedenú generálom Buchheinom, ale v obave o svoju ďalšiu budúcnosť sa radšej sám stiahol do Sedmohradska a Bebekove panstvo ostalo vojensky neschopné účinnej obrany.

zobraziť na mape
Slavec - Reformované kostoly vo Vidovej a Slavci

Slavec - Reformované kostoly vo Vidovej a Slavci

Kostol vo Vidovej bol pôvodne postavený ako renesančný, okolo roku 1800 k nemu pristavali klasicistickú vežu. Kostol v Slavci je starší, z čias neskorej gotiky 15. storočia. Prešiel však viacerými úpravami najmä vonkajšieho vzhľadu. V oboch týchto chrámoch sú vzácne maľované drevené kazetové stropy a empory. Pre prehliadku kontaktujte obecný úrad.

zobraziť na mape
Bretka - Stála expozícia z dejín včelárstva

Bretka - Stála expozícia z dejín včelárstva

Zvaná aj „Skanzen Beretkei“ sa nachádza v dome s možnosťou ubytovania na popisnom čísle 29. Web: http://skanzen-beretkei.webnode.sk.

zobraziť na mape
Bretka - Ruiny kostola a vojenský bunker

Bretka - Ruiny kostola a vojenský bunker

Uprostred obce. Kostol padol za obeť bombám pri nie veľmi podarenom útoku na vojenský bunker. Bunker odstal dodnes v dobrom stave.

zobraziť na mape

EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo