Navigácia

Obsah

Kód projektu:  430491300041

Činnosti súvisiace s predmetom projektu:

Prvoradou úlohou projektu je zostavenie a vydanie manuálu pre podnikateľov v oblasti vidieckeho cestovného ruchu pre územie OZ KRAS , čím by sa zlepšila informovanosť a vzdelanosť miestneho obyvateľstva.  Na krátkodom školení zblížiť a zmapovať územie OZ KRAS „okom návštevníka“ a  na konci krátkodobého školenia  vytvoriť turistické balíky produktov v území OZ KRAS. Jedným z mnohých dôležitých charakteristík súčasných tendencií v turizme je záujem poznávania tradícií a pôvodu historického dedičstva, a s tým spojené vyhľadávanie jedinečných ponúk. Návštevníci sú čoraz viac uvedomelí,skúsení a dobre informovaní. Dobrou metódou pre identifikáciu jedinečnej ponuky je znovuzrodenie existujúcich atrakcií do nového konceptu. Ak vyberieme veľké, známe atrakcie za hlavné „body“, neskôr sa môžu menšie rovnako pridať,a môžu dostať rovnakú šancu vstúpiť na trh cestovného ruchu.Vydanie manuálu pre podnikateľov v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a brožúry turistických balíkov  zabezpečí  celoživotné vzdelávanie obyvateľstva.  Práca na seminároch  prebiehala v skupinách, kde sa navrhli programové balíky s cenami. Následne tieto programové balíky sa spracovali do spoločného propagačného materiálu , ktorý sme nechali vytlačiť  v počte 1000 ks výtlačkov. 

Študijný materiál Plánovanie základ úspešného podnikania - na stiahnutie tu

Vypracovaný programový balík na stiahnutie :Programy pre školy a škôlky

 


EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo